Dobra koncentracja uwagi – dlaczego to takie ważne?

Dobra koncentracja uwagi

Dzieci i młodzież muszą przyswajać wiele informacji oraz nowych umiejętności. Dzisiaj w szkole jest sporo zajęć obowiązkowych, których naukę należy zakończyć z oceną pozytywną. Wiedza zdobyta na lekcjach ma przydać się też podczas dalszej edukacji i warto, żeby jak najdłużej pozostawała w głowach uczniów. Aby zadbać o te elementy należy wziąć po lupę kwestię, którą jest poprawa koncentracji i wprowadzić zmiany w codziennych nawykach jak najszybciej.
Nawigacja:

Umiejętność koncentracji uwagi

Coraz więcej rodziców zauważa pewien problem, którym jest koncentracja u dzieci, a raczej jej brak. Jest to szczególnie problematyczne ze względu na płynność edukacji i rozwoju wielu zdolności. Umiejąc się skupić, szybciej można nauczyć się zadanych lekcji i równie łatwo przywołuje się potrzebne na zajęciach informacje. Ponadto dzieci, które potrafią w sposób bardziej efektywny skupiać się na wykonywanych czynnościach wykazują się wręcz przytłaczającą przewagą nad swoimi rówieśnikami w praktycznie wszystkich zainteresowaniach. Poczynając od języków, przez zdolności grania na jakimkolwiek instrumencie, kończąc na osiągach sportowych. Wróćmy jednak do tematu szkolnictwa.

Dlaczego dobra pamięć i koncentracja pomaga w edukacji?

Przede wszystkim bez nich bardzo trudno jest zmagać się z przyswajaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w kolejnych latach szkoły. Koncentracja myśli jest także niezwykle istotna podczas klasówek i udzielania odpowiedzi ustnych. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której zestresowane dziecko próbuje wypełnić test szkolny, ale przez nerwy absolutnie nie może sobie nic przypomnieć. Dopiero odpowiednia koncentracja pomoże zażegnać negatywny stan i zmusić umysł do poprawnej pracy. Chodzi nie tylko o sprawdziany śródroczne, ale i egzaminy, od których często zależy często dalszy los ucznia.

Dodatkowym atutem przemawiającym za dobrą koncentracją jest zwyczajna oszczędność czasu. Aby jak najwięcej wiedzy wynieść z samych lekcji, istotna jest koncentracja uwagi na tym, co mówi nauczyciel. Pozwala to na poświęcenie krótszego czasu na uzupełnienie wiedzy już w domu. Skupienie koncentracja są więc nieodzowne, aby łatwiej uporać się z obowiązkami szkolnymi i nie tylko. Wiele osób decyduje się bowiem na zajęcia pozalekcyjne, np. na naukę języka obcego, którego nie zapewnia szkoła podstawowa lub średnia.

Poprawa koncentracji jest więc wymogiem!

Skupienie uwagi na konkretnej czynności pomaga także w zwykłych, codziennych czynnościach, jak czytanie, gra w różne gry, czy zwykła rozmowa. Dlatego tak istotna jest poprawa koncentracji, jeśli dziecko ma z nią problemy. I wcale nie trzeba zaczynać od stosowania w tym celu jakichś medykamentów. Oczywiście, pewne suplementy diety mogą pomóc, warto jednak wziąć po uwagę i inne rozwiązania.

Ćwiczenia i sposoby na koncentrację

Trzeba od razu podkreślić, że nauka koncentracji dla dzieci, nie musi być zajęciem żmudnym, męczącym i nudnym, bo nie o to chodzi. Trzeba wręcz zadbać o to, aby zajęcia, które to umożliwiają, były ciekawe dla młodego człowieka. Można śmiało zastosować do tego celu gry typu krzyżówka, szachy, znajdywanie różnic na obrazkach, opowiadanie historii oraz ich powtarzanie, opowiadanie wydarzeń z właśnie przeczytanego tekstu albo obejrzanego filmu. Co więcej, także gry komputerowe mogą pomóc w ćwiczeniach na koncentrację. Istnieją bowiem wirtualne odpowiednik wielu gier, znanych ze świata realnego, np. szukanie par obrazków na kartach tzw. Memory, które odwraca się pojedynczo, by przekonać się, co przedstawiają.

Poprawa pamięci poprzez ćwiczenia a intensywność

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ćwiczenia nie powinny nadmiernie męczyć. Zbyt wymuszone treningi mogą zniechęcić i przynieść odwrotny skutek, warto więc stosować je w kilkunastominutowych turach, a później zapewnić dziecku przerwę.

Sposoby na koncentrację mogą więc same w sobie stać się rekreacją przynoszącą pożądane skutki dla umysłu dziecka. Warto spróbować wykorzystać zainteresowania dziecka i myślenie o czymś, co wiąże się z jego hobby. Pozytywne skojarzenia powinny przynieść pozytywne efekty dosyć szybko i sprawić, że będą one trwałe. Poprawa pamięci posłuży dziecku w codziennym życiu i ułatwi wykonywanie obowiązków, także tych wymagających większego umysłowego wysiłku.

Źródła:
  1. Sukces na egzaminie Club z Głową Dla Siebie i dla Innych, Marek Grębski, WSiP, 2008, ISBN: 8302089346, 9788302089343
  2. Memory training: Methods, instruments and the application area of memory training, Markus JanssenHeiko Driever, GRIN Verlag, 2006, ISBN: 3638530019, 9783638530019
  3. Zaburzenia hiperkinetyczne z zaburzeniami koncentracji uwagi u dzieci – zagrożenia środowiskowe, Artykuł z czasopisma: Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, Tom: 19, Zeszyt: 4, Strony: 53-58, Henryka Langauer-Lewowicka, Zbigniew Rudkowski , Krystyna Pawlas, Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, 2016, ISSN: 1505-7054

Dodaj komentarz