Poprawa koncentracji i skupienia. Dlaczego to takie ważne?

Dzieci i młodzież muszą przyswajać wiele informacji oraz nowych umiejętności. Dzisiaj w szkole jest sporo zajęć obowiązkowych, których naukę należy zakończyć z oceną pozytywną. Wiedza zdobyta na lekcjach ma przydać się też podczas dalszej edukacji i warto, żeby jak najdłużej pozostawała w głowach uczniów. Aby zadbać o te elementy należy wziąć po lupę kwestię, którą jest poprawa koncentracji i wprowadzić zmiany w codziennych nawykach jak najszybciej.

Jednak coraz więcej rodziców zauważa pewien problem, którym jest koncentracja u dzieci, a raczej jej brak. Umiejąc się skupić, szybciej można nauczyć się zadanych lekcji i równie łatwo przywołuje się potrzebne na lekcjach informacje. Dlatego pamięć i koncentracja są tak istotne w procesie edukacji. Bez nich bardzo trudno jest zmagać się z przyswajaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w kolejnych latach szkoły.

Koncentracja myśli istotna jest także podczas klasówek i udzielania odpowiedzi ustnych. Chodzi nie tylko o sprawdziany śródroczne, ale i egzaminy, od których często zależy często dalszy los ucznia. Aby jak najwięcej wiedzy wynieść z samych lekcji, istotna jest koncentracja uwagi na tym, co mówi nauczyciel. Pozwala to na poświęcenie krótszego czasu na uzupełnienie wiedzy już w domu.

Skupienie koncentracja są więc nieodzowne, aby łatwiej uporać się z obowiązkami szkolnymi i nie tylko. Wiele osób decyduje się bowiem na zajęcia pozalekcyjne, np. na naukę języka obcego, którego nie zapewnia szkoła podstawowa lub średnia.

Poprawa koncentracji jest wymogiem

Skupienie uwagi na konkretnej czynności pomaga także w zwykłych, codziennych czynnościach, jak czytanie, gra w różne gry, czy zwykła rozmowa. Dlatego tak istotna jest poprawa koncentracji, jeśli dziecko ma z nią problemy. I wcale nie trzeba zaczynać od stosowania w tym celu jakichś medykamentów. Oczywiście, pewne suplementy diety mogą pomóc, warto jednak wziąć po uwagę i inne rozwiązania.

Trzeba od razu podkreślić, że nauka koncentracji dla dzieci, nie musi być zajęciem żmudnym, męczącym i nudnym, bo nie o to chodzi. Trzeba wręcz zadbać o to, aby zajęcia, które to umożliwiają, były ciekawe dla młodego człowieka. Można śmiało zastosować do tego celu gry typu krzyżówka, szachy, znajdywanie różnic na obrazkach, opowiadanie historii oraz ich powtarzanie, opowiadanie wydarzeń z właśnie przeczytanego tekstu albo obejrzanego filmu. Co więcej, także gry komputerowe mogą pomóc w ćwiczeniach na koncentrację. Istnieją bowiem wirtualne odpowiednik wielu gier, znanych ze świata realnego, np. szukanie par obrazków na kartach, które odwraca się pojedynczo, by przekonać się, co przedstawiają.

Ćwiczenia nie powinny nadmiernie męczyć, bo mogą przynieść odwrotny skutek, warto więc stosować je w kilkunastominutowych turach, a później zapewnić dziecku przerwę.

Sposoby na koncentrację mogą więc same w sobie stać się rekreacją przynoszącą pożądane skutki dla umysłu dziecka. Warto spróbować wykorzystać zainteresowania dziecka i myślenie o czymś, co wiąże się z jego hobby. Pozytywne skojarzenia powinny przynieść pozytywne efekty dosyć szybko i sprawić, że będą one trwałe. Poprawa pamięci posłuży dziecku w codziennym życiu i ułatwi wykonywanie obowiązków, także tych wymagających większego umysłowego wysiłku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *